U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Nieuwsbrief Frieslands End
 
20 Maart 2020
 
Beste leden van onze gemeente, lieve mensen,
 
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we geconfronteerd worden met iets dat we niet voor mogelijk hadden gehouden, een virus dat ons leven in de greep houdt. Er zijn vergaande maatregelen genomen door de overheid. De kerken zijn gesloten, horeca is dicht en de 1ewinkels sluiten hun deuren. Afgelopen zondag zouden we in Makkinga stilstaan bij biddag voor gewas en arbeid. De dienst ging niet door, maar stilstaan bij gewas en arbeid is juist nu heel actueel. Wereldwijd zijn we bezig met het virus. Met man en macht wordt er gewerkt aan de bestrijding er van. Veel mensen werken thuis, andere hebben door het virus juist geen werk meer en daarmee zorgen om hun inkomen. Laat onze gebeden uitgaan naar allen die geraakt zijn door het virus. Naar de mensen die ziek zijn geworden, naar de nabestaanden van de mensen  die  aan  het  virus  zijn  overleden.  Naar  alle  zorgmedewerkers,  naar beleidsmedewerkers,  naar  schoonmakers,  enzovoort.  En,  zoals  premier  Rutte  het  mooi verwoordde:  laten  we  een  beetje  op  elkaar letten.  En juist  naar  die mensen  omzien  die kwetsbaar zijn. Omdat we op zondag niet bij elkaar komen willen we u/jou de komende weken een nieuwsbrief sturen. We stellen het op prijs als deze uitgeprint wordt door u/jou en bij gemeenteleden in de brievenbus gedaan wordt die niet beschikken over Internet.
 
Hartelijke groet, 
Streekgemeente Frieslands End
  
 
Kerkklokken
Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken alle kerken in Nederland opgeroepen om op de woensdagen 18 en 25 maart en 1 april van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken  van hoop  en  troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. U hebt afgelopen woensdagavond vast gehoord dat onze kerken ook meedoen.
 
Kerkdiensten
 
Voorlopig zijn er geen kerkdiensten. Het is op dit moment nog onzeker wanneer we dit weer kunnen oppakken.
 
Vieringen op televisie
 
We denken vaak dat we grip hebben op het leven. Maar nu heeft het coronavirus grip op óns, op onze samenleving. Wat kunnen we doen? Bovenstaande woorden sprak ds de Reuver, scriba van de generale synode van de landelijke kerk, afgelopen zondagmorgen uit tijdens een speciale uitzending op televisie. Deze is via Internet terug te kijken via de volgende link: meditatiesDe  Protestantse  Kerk  Nederland  verzorgt  in  samenwerking  met  de  EO  de  komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO 2 om 9.20 uur. Vieringen op Internet Onze gemeente heeft geen mogelijkheden om kerkdiensten via Internet uit te zenden. Wat grotere kerken hebben deze mogelijkheid wel. Op de website https://kerkdienstgemist.nl/ kunt u diensten terugluisteren of live meeluisteren. 
 
Vorming en Toerusting                        
Alle activiteiten van Vorming en Toerusting gaan de komende weken niet door. Vanuit de Streekdiaconie  We kunnen ons voorstellen dat er mensen in de problemen komen vanwege alle maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen. Heeft u iemand nodig die boodschappen voor u kan doen of iemand die voor u naar de huisarts gaat om medicijnen te halen. Laat het ons dan weten. Ook als u zomaar even wilt praten met iemand mag u ons bellen.  
 
Pastorale contacten
 
Op dit moment staan de pastorale bezoeken op een zeer laag pitje. Als u het fijn vindt om met kerkelijk werker Dieneke Grit te spreken dan is zij telefonisch te bereiken op 0592 414975 of 06 38 55 21 50.