U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Frieslands End

Streekgemeente

Welkom op de website van Frieslands End

We zijn een streekgemeente die bestaat uit de drie kerken van de dorpen Makkinga, Elsloo en Boijl. Al meer dan 40 jaar kerken we samen. Zo is een hechte groep van trouwe leden ontstaan in onze drie kleine gemeentes. Samen zijn we sterk en geven we vorm aan kerk-zijn. Onze drie kerkgebouwen nemen een belangrijke plaats in het dorp in.

We richten onze blik naar buiten, we willen kerk-zijn voor het hele dorp. Dat betekent dat onze meeleven met elkaar verder gaat dan de kerkmuren.

Samen met enkele buurtgemeentes bieden we voor wie dat wil tal van activiteiten aan onder de noemer Vorming en Toerusting.

U bent van harte welkom tijdens onze diensten en bij onze activiteiten.

-------------------------- 

Update december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2020 waarin de minister-president iedereen heeft opgeroepen om zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen heeft de streekkerkenraad besloten dat we tot en met de nieuwe persconferentie géén kerkdiensten zullen organiseren binnen Frieslands End. Ook de geplande opname voor Kerstavond met het kinderkoor vinden we niet verantwoord. Deze besluiten doen ons pijn. Maar we hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het virus. Als alternatief voor Kerstavond en Kerstochtend kunt u een opname zien waarbij u thuis de liederen mee kunt zingen.  

 

We wensen u gezegende Kerstdagen, gezondheid, heil en zegen toe voor het nieuwe jaar.

Hartelijke groet van de streekkerkenraad

--------------------------

Nu we voorlopig geen kerkdiensten hebben, zijn er ook geen collectes.

Daarom zijn de diakenen blij met uw gift t.n.v. de streekdiaconie Frieslands End :

NL58 RABO 034 99 43 583

----------------------------

 Online kerkdienst 

- Kerst - 

Zingt u mee??

Vanuit Frieslands End bieden we u een opname aan waarop Mirjam Cornelisse mooie bekende Kerstliederen zal zingen. Cees Winters bespeelt het orgel en Manuel Haasdijk zal meewerken op trompet. Dieneke Grit leest het kerstevangelie lezen en verzorgt de verbindende teksten. Wij nodigen u van harte uit om de liederen thuis mee te zingen.
 
We hopen dat we met deze opname even alle zorgen kunnen vergeten, even kunnen genieten van mooie kerstliederen en herinnerd worden aan het Licht van de geboorte van een Kind in een stal. Dat we dit Licht mogen ervaren tijdens de Kerstdagen.
 
Dat we dit Licht meenemen als teken van hoop voor de komende tijd. Kijken en thuis meezingen kan op Kerstavond en tijdens de Kerstdagen.
 
 
 

  Elsloo


 

 

 

 

 

Boijl