U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Vorming en toerusting

Frieslands End is aangesloten bij Vorming en toerusting, samen met andere kerken en organisaties uit de omgeving worden er variërende activiteiten georganiseerd.  De volgende activiteiten worden de komende periode georganiseerd, iedereen is welkom!

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End. 0592 414975 - sa.grit@hetnet.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

JANUARI 2020

 

 Pieter Breugel

Kunstwerf organiseert een lezing over deze schilder. (1526 – 1569} door drs. Thea Willemsen. Maandag 6 januari 2020 om 20.00 uur in de Dorpskerk van Oosterwolde.

Entree € 10,--, incl. koffie/thee.

 

De uitdaging van geloven in de 21 e eeuw

Andries Knevel op donderdag 16 januari 2020 om 19.30 uur in Pro Rege te Donkerbroek. Collecte bij de uitgang.

Orgelbespeling en samenzang met Ruth Pos Zondag 19 januari 2020 om 19.30 uur in Het Anker te Oosterwolde. Collecte bij de uitgang.

 

Als ik er straks niet meer ben

Wat regel je voor na je overlijden? Ds, Wieger Baas op donderdag 23 januari 2020 om 19.45 uur in Het Anker te Oosterwolde.

Collecte bij uitgang.

 

Talmoed: een opdracht van Jezus

De Talmoed zijn discussieverslagen over de Thora, de eerste vijf boeken van de bijbel. Ook Jezus stelt deze aanpak aan de orde.

Ds. Jak Verwaal op donderdag 30 januari 2020 om 19.45 uur in Pro Rege te Donkerbroek. Collecte bij uitgang.

 

Voor uitvoeriger toelichting kunt u het jaarprogramma raadplegen. Wanneer u dit niet meer zou hebben ligt er nog wel een exemplaar in de kerk.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inventarisatie Thema avonden Ouders Thuiswonende Kinderen

 

Vorming en toerusting is al weer aan het nadenken voor het volgende seizoen. (2020/2021) Ieder jaar proberen we een gevarieerd programma aan te bieden waar voor iedereen wat in te vinden is.

 

Maar …. wil je ons vinden?!

Bij deze nieuwsbrief mikken we op juist die groep die het altijd druk heeft en geen tijd heeft voor kerkelijke activiteiten. En toch proberen we het! We willen graag proberen (jonge) ouders met kinderen die nog thuis wonen in alle leeftijdsgroepen met elkaar in gesprek te laten komen over de problematiek en moeilijkheden waar men tegenwoordig tegenaan loopt bij de opvoeding en relatie met hun kinderen. Bij ieder thema willen we graag een deskundige uitnodigen of/ en ervaringsdeskundige. Misschien is het voor bepaalde onderwerpen zelfs mogelijk om ouders en jongeren tijdens deze avonden met elkaar in gesprek te laten komen.

We denken hierbij b.v. aan;

* pesten

* anders zijn

* depressie

* verslaving, denk b.v. aan: drank, drugs, gamen, gebruik van lachgas

* sociale media

* enz. enz.

Via deze al heel vroege melding van onze activiteit willen we graag de belangstelling peilen. Mocht het u/jou aanspreken en wil je met anderen in gesprek komen of ben je misschien zelf deskundige/ ervaringsdeskundige en wil je hier anderen mee helpen? Meld je dan bij èèn van de leden van vorming en toerusting (zie groene boekje) of gebruik onderstaande mailadres

 

 

Een briljant idee voor komend seizoen van Vorming en Toerusting?

 

Elk jaar bieden de kerken van Frieslands End, Appelscha, Donkerbroek en Oosterwolde voor Vorming en Toerusting (V&T) een gevarieerd programma aan. Daarin zitten vaste en vertrouwde activiteiten, zoals de gespreksgroepen, het leerhuis, het kloosterbezoek, de kuier en Aswoensdag.

Een beetje een derde van de activiteiten keert steeds terug. De overige twintig activiteiten zijn jaarlijks nieuw. Het is een uitdaging om het programma van V&T steeds weer zo in te richten dat het werkelijk voor elk wat wils biedt.

 

De commissie die V&T voor onze vier gemeenten ondersteunt, zoekt zelf uiteraard naar leuke programma’s. Maar daarnaast heeft u, heb jij, wellicht ook een fijn idee. Iets nieuws wat u de afgelopen jaren heeft gemist. Of iets wat voorheen werd georganiseerd en wat u dierbaar was, maar wat om de een of andere reden is komen te vervallen. Misschien is uw of jouw idee groots en hebben we er het hele openluchttheater voor nodig! Misschien is het intiem en klein en koesterend warm en is zou een huiskamer volstaan. Misschien heb jij een prima idee voor de jongere  mensen onder ons. Misschien heeft u nood aan een gespreksgroep met lotgenoten.

 

Elk idee is een briljant idee. En elk briljant idee is daarom welkom. Graag horen wij van u, van jou! Spreek iemand van de commissie Vorming en Toerusting aan (namen staan in het groene boekje) of email ons op vorming.en.toerusting@pkn oosterwolde.nl. Wie weet staan we komend seizoen in De Koele met jouw activiteit op de planken!

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End. 0592 414975 - sa.grit@hetnet.nl

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End. 0592 414975 - sa.grit@hetnet.nl