FRIESLANDS END

Streekgemeente Boijl en Makkinga- Elsloo

We zijn een streekgemeente die bestaat uit twee kerken in de dorpen Makkinga en Boijl. Al 50 jaar kerken we samen. Zo is een hechte groep van trouwe leden ontstaan uit de gemeente Boijl en Makkinga-Elsloo. Samen zijn we sterk en geven we vorm aan kerk-zijn. Onze kerkgebouwen nemen een belangrijke plaats in het dorp in.
We richten onze blik naar buiten, we willen kerk-zijn voor het hele dorp. Dat betekent dat onze meeleven met elkaar verder gaat dan de kerkmuren.            

Samen met enkele buurtgemeentes bieden we voor wie dat wil tal van activiteiten aan onder de noemer Ontmoeting en Verbinding.

Wees welkom in onze diensten die gekenmerkt worden door een gemoedelijke sfeer. Diezelfde sfeer is er ook na de diensten als we met elkaar een kop koffie drinken. 
Wie graag de diensten wil bezoeken maar geen vervoer heeft kan altijd een ouderling of diaken bellen. De contactgegevens staan op deze website.

De bijzondere diensten rond Pasen van Frieslands End:

  • Op donderdag 28 maart komen we om 19.30 uur in de kerk van Boijl bij elkaar om stil te staan bij Witte Donderdag. Deze avond vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. G. Martens
  • Op Goede Vrijdag 29 maart komen we om 19.30 uur in stilte bij elkaar, weer in Boijl, voor een dienst met lezingen en liederen. Voorganger: Mw. S.A. Grit
  • Paaszondag 31 maart vieren we het Paasfeest. We beginnen om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie, thee, limonade, broodjes en eieren. Ook deze viering is in de kerk van Boijl. Voor de kinderen is er deze ochtend een zangworkshop in het Zwaantje onder leiding van Victoria Nair-Price. Voorganger: Mw. S.A. Grit.

Contact: Wilt u contact met de kerkelijk werker van Frieslands End of heeft u vragen over de activiteiten, dan kunt u contact opnemen met Dieneke Grit 06 3855 2150 of via
e-mail: dienekegrit@gmail.com

Kerkblad : Wilt u het kerkblad ontvangen digitaal of in uw brievenbus, geef het door. Kopij voor het kerkblad mag u doorsturen aan : frieslandsendredactie@gmail.com

Ons volgende kopijdatum is 20 april 2024