Gegevens kerkenraad

Streekvoorzitter:

Mw. A. van der Zijl

Streekscriba:

Mevr. C. Visser

Kerkelijk werker:

Mevr. S.A. (Dieneke) Grit

Te bereiken op 06-385 521 50 of dienekegrit@gmail.com

Administrateur:

Dhr. H. Punter

Redactie kerkblad en website:

frieslandsendredactie@gmail.com of 06-57576672

Rekeningnummer:

Kerkvoogdij Frieslands End: NL48 INGB 0000 198297

Streekdiaconie is NL58 RABO 0349 9435 83. 

Contactgegevens van de Leden van de kerkenraad van de Frieslands End dorpen Boijl en Makkinga-Elsloo dorp zijn opvraagbaar via het contactformulier van de website.