Categorie archieven: Uncategorized

FRIESLANDS END

Streekgemeente Boijl en Makkinga- Elsloo

We zijn een streekgemeente die bestaat uit twee kerken in de dorpen Makkinga en Boijl. Al 50 jaar kerken we samen. Zo is een hechte groep van trouwe leden ontstaan uit de gemeente Boijl en Makkinga-Elsloo. Samen zijn we sterk en geven we vorm aan kerk-zijn. Onze kerkgebouwen nemen een belangrijke plaats in het dorp in.
We richten onze blik naar buiten, we willen kerk-zijn voor het hele dorp. Dat betekent dat onze meeleven met elkaar verder gaat dan de kerkmuren.            

Samen met enkele buurtgemeentes bieden we voor wie dat wil tal van activiteiten aan onder de noemer Ontmoeting en Verbinding.

Wees welkom in onze diensten die gekenmerkt worden door een gemoedelijke sfeer. Diezelfde sfeer is er ook na de diensten als we met elkaar een kop koffie drinken. 
Wie graag de diensten wil bezoeken maar geen vervoer heeft kan altijd een ouderling of diaken bellen. De contactgegevens staan op deze website.

Contact: Wilt u contact met de kerkelijk werker van Frieslands End of heeft u vragen over de activiteiten, dan kunt u contact opnemen met Dieneke Grit 06 3855 2150 of via
e-mail: dienekegrit@gmail.com

Kerkblad : Wilt u het kerkblad ontvangen digitaal of in uw brievenbus, geef het door. Kopij voor het kerkblad mag u doorsturen aan : frieslandsendredactie@gmail.com

Ons volgende kopijdatum is 15 juni 2024

UITNODIGING PINKSTERFEEST

Zondag 19 mei om 10:00 uur in de kerk te Makkinga.

Waar we na een korte viering in beweging komen door in groepjes op pad te gaan.

Tijdens een wandeling denken we  op een bijzondere en verrassende manier na over Pinksteren.

We sluiten gezamenlijk af in de kerk. Voor diegene die slecht ter been is, is er een alternatief. 

Voorganger is Dieneke Grit, organist is Nico Meilof. 

Wees welkom op het Pinksterfeest, een feest voor jong en oud !