Ontmoeting & Verbinding

Op 3 januari jl. is de voorbereidingscommissie ‘Vorming en Toerusting nieuwe stijl’ opnieuw bij elkaar geweest, deze keer met hulp vanuit verschillende dorpen. Het begin is er en we zijn hoopvol gestemd om binnenkort een aantal  activiteiten aan te bieden. 

Ons doel is om in het huidige seizoen per gemeente één activiteit gezamenlijk aan te bieden. Dit om te beginnen. En dan verder zien wat er nog meer mogelijk en wenselijk is. 

Onze commissie bestaat op dit moment uit vier personen. Vanuit Appelscha en Donkerbroek hebben we ook 2 mensen bereid gevonden die in onze volgende bijeenkomst mee gaan denken. Binnenkort laten we weten welke activiteiten nog dit seizoen aangeboden worden.