Ontmoeting & Verbinding

Op 3 januari jl. is de voorbereidingscommissie ‘Vorming en Toerusting nieuwe stijl’ opnieuw bij elkaar geweest, deze keer met hulp vanuit verschillende dorpen. Het begin is er en we zijn hoopvol gestemd om binnenkort een aantal  activiteiten aan te bieden. 

Ons doel is om in het huidige seizoen per gemeente één activiteit gezamenlijk aan te bieden. Dit om te beginnen. En dan verder zien wat er nog meer mogelijk en wenselijk is. 

Onze commissie bestaat op dit moment uit vier personen. Vanuit Appelscha en Donkerbroek hebben we ook 2 mensen bereid gevonden die in onze volgende bijeenkomst mee gaan denken. Binnenkort laten we weten welke activiteiten nog dit seizoen aangeboden worden.

26 mei 2024:

Proeve van een doorstart van ‘Vorming en Toerusting’ –

Anders Ontmoeten

In het nieuwe seizoen na de zomer hopen we het komende jaar vanuit elke gemeente tenminste één activiteit aan te bieden. De ‘doorstart commisie’ is met de voorbereiding hiervan de afgelopen periode bezig geweest. Er kwam toen ook een nieuwe naam boven drijven (‘Anders Ontmoeten’) en die gaan we voortaan gebruiken.

Om alvast in de stemming te komen is er op zondag 26 mei een eerste kennismaking. We sluiten aan bij het voorafgaande zanguurtje in ‘het Anker’ te Oosterwolde (Jan Frankensingel 30) dat van 16.30 tot 17.30 uur plaats vindt (inloop en koffie/thee vanaf 16.00 uur). Aansluitend is de zaal van de kerk open en zult u vanaf 17.30 uur met soep en broodjes ontvangen worden. 

Tegelijkertijd nodigen we u uit om zelf ook iets mee te nemen: bij voorkeur droge producten als pasta, rijst, groente in blik of pot, maar ook verzorgingsproducten (bv. tandpasta) zijn welkom. Vanaf 18.00 uur is er dan vervolgens een klein programma.

Een tipje van de sluier: in het evangelie wordt veel gegeten en ook veel voedsel gedeeld. Aan de hand van een kort verhaal hierover gaan we daar iets van ontdekken. Er is ook nog een ‘mystery guest’, die iets over de voedselbank in onze regio zal vertellen. Weet je welkom en geef je alvast even op: verplicht is het niet, maar wel behulpzaam met het oog op wat er voorbereid moet worden om jullie te kunnen ontvangen. En tenslotte: in de komende zomermaanden zullen er in onze omgeving een aantal zomeravondwandelingen worden georganiseerd – waar ook steeds weer een bijzondere gast bij aanwezig zal zijn. Nadere berichtgeving hierover volgt later!  

Kosten: een concrete bijdrage voor de voedselbank

Voor wie: wie van samen zingen, eten en iets opsteken houdt

Opgave voor 26 mei is mogelijk bij Dieneke Grit.